Aandelen met garantie

Aandelen met garantie als alternatief voor obligaties of een spaarrekening

Bij de huidige lage rente is de kans zeer groot dat een belegger in (staats)obligaties na aftrek van alle kosten een negatief rendement zal behalen. In deze column ga ik in op de vraag of er voor obligaties of een spaarrekening wellicht een relatief veilig alternatief is met betere rendementskansen.

Het meest logische alternatief voor een obligatie of een spaarrekening is een garantieproduct. Aandelen, vastgoed, grondstoffen e.d. kunnen goede beleggingen zijn, maar hebben ook een hoger risicoprofiel. Bij een traditioneel garantieproduct weet je van te voren wat je maximaal kunt verdienen en verliezen. Van oudsher worden garantieproducten gebouwd door middel van het kopen van een staatsobligatie en het kopen van een call optie op een onderliggende aandelenindex. De staatsobligatie zorgt voor de bescherming en de call optie moet voor het extra rendement zorgen. Aangezien staatsobligaties niet veel meer opleveren en callopties duur zijn, zijn dit soort garantieproducten nu niet interessant.

We kunnen echter ook met aandelen garantieproducten bouwen. Hierbij kopen we aandelen, kopen een putoptie en verkopen een calloptie. Vooral hoog dividend aandelen zijn hier geschikt voor, aangezien een aanzienlijk gedeelte van het rendement uit het dividend moet komen. Een hoog en vooral veilig dividend is hierbij van belang. Met veilig bedoel ik in dit geval dat de uitkering van het dividend relatief zeker dient te zijn. Een andere voorwaarde hiervoor is dat er goed verhandelbare opties op het aandeel zijn.

In tegenstelling tot sparen of obligaties ligt het rendement dus op voorhand niet vast. Afhankelijk van de constructie en de onderliggende waarde ligt het rendement globaal ergens tussen de – 5 % en + 15 %. Hoewel de uitkomst dus minder zeker is, kan dit wel een aanzienlijk hoger rendement opleveren dan een obligatie of spaarrekening, terwijl het verlies in het slechtste geval beperkt is.

Concluderend kan worden gesteld dat hoewel het rendement bij deze strategie niet bij voorbaat vast staat en de dividendbetaling van groot belang is, dit wel een mooi alternatief kan zijn voor een spaarrekening of obligaties.