Het nut van opties

Het nut van opties als middel om een portefeuille te beschermen en vervolgens in te spelen op een herstelbeweging.

Gedurende de maanden augustus en september zijn aandelenbeleggers geconfronteerd met een aantal onverwachte tegenvallers. Wereldwijd hebben aandelen een flinke duikeling laten zien met name vanwege de onrust die ontstond rondom een vertragende groei van de economie in China. Dichter bij huis hebben aandeelhouders Volkswagen (en ook andere automobielfabrikanten) een flinke scheur in de broek opgelopen. Dit soort gebeurtenissen zijn niet te voorzien en het is vaak niet zinvol om na het bekend worden van dergelijke feiten hier nog op in te spelen. Om te voorkomen dat een aandelenportefeuille te zwaar geraakt wordt door dit soort  koersbewegingen is het wel mogelijk om deze vooraf te verzekeren middels (put)opties. Een portefeuille die beschermd is middels putopties heeft tijdens de daling van de AEX van rond de 500 naar bijna 400 punten (bijna 20%) afhankelijk van de gekozen optieseries veel minder verlies laten zien omdat het verlies op de aandelen grotendeels wordt gecompenseerd door de winst op de opties. Door vervolgens de winst te incasseren op deze opties en deze door te rollen naar een lagere uitoefenprijs kan tevens weer volop worden geprofiteerd van een eventueel koersherstel. Wilt u precies weten hoe dit werkt? Neem contact met mij op.