Alle goeds en de juiste beleggingen voor 2021 gewenst!

Met het voor beleggers woelige 2020 achter de rug wordt het de hoogste tijd de blik naar voren te richten. Als de voortekenen niet liegen, dan belooft ook 2021 weer heel spanend en onvoorspelbaar te worden. Wanneer kunnen we het boek corona eindelijk sluiten? Wat komt daarna? Gaat de technologieboom door, of krijgen we een tussenjaar waarin waarde-aandelen floreren? Wat voor consequenties heeft de enorme schuldenlast die in 2020 is ontstaan?

Er zijn redenen om te veronderstellen dat de verliezers van 2020 weleens de winnaars van 2021 kunnen worden.

Het verkopen van aandelen die het op korte termijn slecht hebben gedaan, is lang niet altijd een goede strategie.

Waardebeleggers zoals Warren Buffett hanteren een buy-and-hold strategie. Ze kopen aandelen waar ze in geloven en houden die soms wel decennialang vast.

Op korte termijn kan dit tot tegenvallende resultaten leiden, soms zelfs tot hoon en spot. Waar het echter om gaat, zijn de resultaten op de lange termijn en die geven Buffett & Co meestal gelijk.

Het orakel

Als we zijn resultaten gaan analyseren blijkt dat het Orakel van Omaha regelmatig tegenvallende periodes doormaakt.

Eind jaren negentig deed de portefeuille van zijn investeringsfonds Berkshire Hathaway het bijvoorbeeld heel slecht met een verlies van 20% in 1999 terwijl de S&P 500 – aangedreven door internetaandelen – juist steeg met 20%.

Buffett werd direct afgeschreven als te oud en niet meer in touch met de moderne digitale generatie. Toch was het uiteindelijk Buffett die het laatst lachte. De Berkshire-aandelen stegen in de drie jaar daarop met 29%, terwijl de S&P kelderde met 37%.

Voor Berkshire was het bovendien niet de eerste keer dat de aandelen achterbleven bij de markt. Tussen 1980 en 2009 waren er vijf van die periodes, die in de regel een tot twee jaar duurden. Over de rendementen op de lange termijn hebben beleggers echter niet te klagen. Als we teruggaan tot 1980 dan had een belegger die toen 275 dollar had geïnvesteerd nu ongeveer 350.000 dollar gehad.

Modelportefeuille

Een conservatieve portefeuille blijkt dan toch geen slecht idee te zijn, als je gaat analyseren wat de optimale portefeuille moet zijn over een periode van meerdere decennia. 

En toch levert zelfs een behoudende portefeuille in een kwart van de jaren een verlies op. Sterker, bijna elk jaar eindigt wel een van de traditionele vermogenscategorieën van een modelportefeuille wel een min op.

De les die we hieruit moeten leren is dat je niet te snel moet opgeven als bepaalde (onderdelen van) vermogenscategorieën een keer een slecht jaar hebben. Wat telt is de lange termijn.

Belangrijke zaken om met dit alles in het achterhoofd aan het begin van 2021 nog eens op een rijtje te zetten zijn de volgende:

1. Diversificatie

Neem je portefeuille nog eens goed onder de loep te nemen om te zorgen voor meer spreiding. Zoals we allemaal weten, was 2020 een jaar waarin enkele aandelen het heel goed hebben gedaan en velen ronduit slecht. De kans is groot dat beleggingsportefeuilles daardoor uit het lood zijn geslagen, met bijvoorbeeld een grote overweging in Amerikaanse technologieaandelen.

Voor de lange termijn liggen biedt de techsector nog altijd kansen, maar voor de korte termijn past voorzichtigheid. Een te grote overhelling naar groeiaandelen maakt de portefeuille erg kwetsbaar voor correcties. Het is daarom verstandig om meer diversificatie aan te brengen in de portefeuille, zowel regionaal als sectoraal.

2. Contrair

Een “contraire” beleggingsstrategie loont. Als iedereen negatief is over een bepaalde regio, sector of aandeel, wordt het juist tijd om in te stappen. Als iedereen euforisch is, geldt het omgekeerde.

Het kan daarom de moeite lonen om voor 2021 die aandelen te kopen die in 2020 zijn afgedankt. Met name de sectoren energie en banken lijken in die zin aantrekkelijk.

Dat is niet alleen omdat beide sectoren relatief goedkoop zijn. Wat ook meespeelt, is de kans op een comeback van inflatie. Zelfs al zou de inflatie maar gering oplopen tot 2%, dan nog kan dat voor een schok in de markt zorgen. Iedereen rekent immers op jaren van lage inflatie, lage rente en veel prikkels van overheden en centrale banken.

3. Hedgen

De grootste risico’s voor 2021 lijken inflatie en aandelencorrecties. Beide hebben vreemd genoeg te maken met het eind van de coronacrisis en het begin van economisch herstel.

Als het een beetje meezit met de vaccinatieprogramma’s komt het economisch herstel al in de eerste helft van 2021, wat kan leiden tot een aandelencorrectie. Economisch herstel, dalende koersen? Dat klinkt vreemd, maar is het niet. Het heeft te maken met het oude beursgezegde: “Buy the rumour, sell the fact”.

Met andere woorden, als institutionele beleggers de indruk krijgen dat corona definitief achter de rug is, zullen ze hun portefeuilles aanpassen aan de nieuwe realiteit met consumptiepatronen die lijken op vroeger en minder uitbundige overheidsuitgaven.

Dat kan in ieder geval tijdelijk voor een terugslag zorgen bij de stay-at-home aandelen, terwijl andere beursfondsen juist kunnen profiteren.

4. Blijf in de markt

Alles verkopen en helemaal in cash gaan lijkt geen goed idee. Het probleem is immers dat niemand weet wanneer er een correctie komt.
Daar komt bij dat met vrij grote zekerheid kan worden gezegd dat aandelen en obligaties op de lange termijn altijd meer rendement opleveren dan cash!