Visie

In de periode dat ik werkzaam ben geweest bij de bank heb ik gemerkt dat klanten een grote behoefte hebben aan aandacht en persoonlijk contact met een vaste contactpersoon die ze kunnen vertrouwen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard zo heeft het verleden ons geleerd.

Gedurende de 15 jaar dat ik werkzaam ben geweest bij diverse banken heb ik gezien dat er veel veranderingen hebben plaatsgevonden en er veel gedaan is om beleggingsbeleid te formuleren en kaders te scheppen. Dit maakt echter dat er steeds minder vrijheid is om portefeuilles in te vullen op basis van persoonlijke klantwensen. Maatwerk wordt steeds meer vervangen door standaardisering.  In die standaardisatie voert het traditionele beleggen (buy & hold) nog steeds de boventoon terwijl mijn overtuiging is dat met actiever portefeuillebeleid betere resultaten geboekt kunnen worden. Daarnaast wordt door reorganisaties en centralisatie de persoonlijke binding met klanten verloren en is het aantal klanten dat door telkens wisselende contactpersonen bediend wordt dusdanig groot dat zij nog onvoldoende in staat zijn echt persoonlijke aandacht te kunnen geven.

Voor mij was dit alles in de loop van 2014 een belangrijke reden om niet langer op zoek te gaan naar een functie in het bankwezen maar me te oriënteren op een start als zelfstandige. Als beleggingscoach wil ik u de persoonlijke aandacht waar u als klant behoefte aan hebt graag geven. Uiteraard is het doel om een optimale groei van uw vermogen te realiseren maar daarbij is het belangrijk om de bescherming tegen risico’s niet uit het oog te verliezen. Dit kan door middel van persoonlijke begeleiding van uw huidige (execution only) portefeuille door augustinusbeleggingscoaching.nl maar ook door het opbouwen van een portefeuille middels de Beschermd Beleggen Methodiek van mijnbeleggingscoach.nl.

business-idea-1553774_960_720