Nieuw jaar, nieuwe kansen

Het nieuwe jaar is alweer een week oud en mocht ik het nog niet op een andere manier gedaan hebben dan wens ik u bij deze een in  alle opzichten voorspoedig 2019 toe. Dat het maar een beter beleggingsjaar mag worden dan 2018!

Om nog een keer terug te blikken op (het laatste kwartaal van) 2018 en alvast te kijken naar de vooruitzichten voor het komende jaar verwijs ik u graag naar de site van MBC, zie https://www.mijnbeleggingscoach.nl/nieuwsbericht.php?id=70.

 

Januari effect

De eerste handelsweek van 2019 wisten de beurzen na aanvankelijke daling toch positief af te sluiten en conform de spreuk‘as january goes, so goes the year’ hebben de eerste vijf handelsdagen van de maand januari een voorspellende waarde voor het jaarrendement. Verder stelt deze beurswijsheid dat januari in vergelijking met de overige maanden in het jaar een hoger rendement laat zien. Is er hard bewijs voor deze januari-effecten en waar moet u op letten voor 2019? Een logische verklaring voor dit fenomeen ontbreekt, maar met een op basis van historische data berekende kans van 80 procent is het zeker de moeite waard om dit niet te negeren. Ondanks de verlaging van macro economische verwachtingen en winstwaarschuwingen van bedrijven een reden om nu zeker niet al uw aandelen te verkopen.

Belastingvermijding

Eén verklaring voor het januari-effect is de belasting die wordt berekend over kapitaalstijgingen. Verliesgevende beleggingen worden verkocht om de winsten op de overige transacties die gedurende het jaar hebben plaatsgevonden te compenseren.

Hierdoor kan de belasting die verschuldigd is over kapitaalstijgingen worden voorkomen. Dit zorgt voor verkoopdruk op slecht presterende aandelen in de maand december, waarna in januari deze verkoopdruk verdwijnt, waardoor de koersen herstellen.

Deze verklaring gaat echter alleen op voor landen waar deze belasting geldt. Voor bijvoorbeeld Nederland is dit geen afdoende verklaring voor het januari-effect.

Window-dressing

Een tweede verklaring is window-dressing door institutionele partijen. Deze partijen worden beoordeeld op basis van hun posities in de portefeuille en de mate van risico die zij nemen. In hun jaarverslag willen zij een gunstig plaatje laten zien.

Tegen het eind van december verkopen zij hun kleine aandelen en speculatieve posities. De vrijgekomen gelden beleggen zij in grote gerenommeerde ondernemingen waarmee zij hun portefeuille opleuken voor de participanten.

In januari gebeurt precies het tegenovergestelde. De institutionele beleggers nemen afscheid van de blue chips en kopen de posities in kleine aandelen en speculatieve posities terug waardoor de koersen in januari stijgen.