Maart roert zijn staart: beurzen starten de laatste maand van het kwartaal lager

De maand maart is ijzig begonnen. Met een temperatuur die de eerste dagen zowel ’s nachts als overdag amper boven nul komt kunnen we het dan over het weer hebben, maar ook het sentiment op beurs is flink afgekoeld.
De aandelenindices zijn de eerste twee dagen van maart gedaald nadat de vrees voor renteverhogingen en een handelsoorlog het sentiment wereldwijd flink drukte.

GEEST VAN VOLATILITEIT UIT DE FLES
In februari kwam eindelijk de geest van volatiliteit uit de fles, en nu is het de grote vraag of deze beweeglijkheid blijft. Naast de volatiliteit die begin februari schokgolven op de financiële markten veroorzaakte, zorgde de vrees voor een stijgende inflatie en hogere rentetarieven ervoor dat de S&P 500 en de Dow Jones index de slechtste beursmaand beleefden sinds januari 2016.
Begin februari was sprake van behoorlijk wat negatieve onrust die de aandelenwereldindex op enig moment bijna 10% lager zette. Beurzen leken vanaf halverwege februari in rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen en de rentevrees was naar de achtergrond verdwenen wat maakte dat het verlies uiteindelijk werd beperkt tot zo’n 4%. De grootste verliezen traden op in Europa terwijl opkomende markten zich aan het negatieve sentiment wisten te onttrekken.
Natuurlijk, zo’n koersdaling zat er een keer aan te komen. Afgelopen jaren zijn de beurzen bijna onafgebroken gestegen en dit ging zo vlot dat een plotse ommezwaai niet viel uit te sluiten. Na 2016 is er zelfs geen enkele maand geweest die een negatief rendement opleverde! Er leek amper enige weerstand te zijn voor de aandelenmarkten maar daar kwam in de afgelopen maand een einde aan. De aandelenmarkten kregen een flinke tik en wisten hiervan maar deels te herstellen.

SEIZOENSGEBONDEN
Hoewel de belangrijke beursindices dus afgelopen maand omlaag doken, zijn er seizoensgebonden redenen om optimistisch te zijn over de komende periode.
De geschiedenis toont aan dat maart en april bijzonder sterke maanden zijn voor de S&P 500. Het goede nieuws is dat maart het begin is van twee van de van oudsher sterkste maanden voor aandelen, voordat we in de seizoensgebonden zwakke periode van mei tot oktober belanden.
In de afgelopen twee decennia was maart de op één na sterkste maand voor de S&P 500, met een gemiddelde groei van 4,1%. April was in de periode 1998 tot 2017 goed voor een gemiddeld rendement van 3,3%.
Wanneer wordt teruggegaan tot 1950 dan blijkt dat de S&P 500 in maart een gemiddeld rendement opleverde van 1,3%, waarmee het de op drie na beste maand is.

WAT TE VERWACHTEN VOOR DE KOMENDE MAAND?
Zondag vinden in Italië parlementsverkiezingen plaats. De kans op een stabiele regering is klein, volgens marktanalisten. Dat de Italiaanse verkiezingen belangrijk zijn is wel duidelijk maar het is de vraag of dit een grote impact op de financiële markten heeft. De financiële markten zijn in de aanloop naar de Italiaanse verkiezingen zondag aanstaande verreweg niet zo nerveus als in de aanloop naar de Franse verkiezingen vorig jaar april.
Met de daling van de afgelopen dagen zijn de beurzen op een interessant punt aanbeland. Het is buigen of barsten. De vraag is of de beurzen steun vinden op de in februari gevormde bodems en op die manier bezig zijn met het vormen van een zogenaamde dubbele bodem of nog (veel) verder zullen dalen. We zullen zien of de temperatuur op de beurs net zo snel weer boven nul weet te komen als de temperatuur buiten!

NU INSTAPPEN OF JUIST UITSTAPPEN?

Betekent dit dat u nu moet instappen? Aandelenbeleggingen leveren op de lange termijn meer rendement op dan wanneer u uw geld op een spaarrekening zou laten staan. De spaarrente blijft historisch laag en de economie trekt aan. Het lijkt een uitgemaakte zaak: het is tijd om minder te sparen en meer te beleggen. Hierbij helpt het om eens goed naar uw specifieke situatie te kijken. Om wat voor risicoprofiel gaat het? Hebt u al een deel belegd, komt er nog vermogen bij, of moet er juist al worden ingeteerd en hoe staat u zelf tegenover het risico van een ongelukkige timing?
Even afwachten heeft niet veel zin. Het geeft extra duidelijkheid over de huidige situatie, maar niet over de toekomst van de markt. Even afwachten betekent alleen dat u meer weet over het verleden van de beurs, niet over de toekomst. Meteen instappen op de beurs geeft echter het risico van een valse start. Maar een gespreide instap betekent dat een deel van het beschikbare geld niet meteen wordt belegd. U houdt dan een deel als spaargeld aan. En dat kost, gemiddeld genomen, rendement. Als u in één keer volledig instapt, gaat het hele vermogen meteen renderen. Meteen beginnen dus? Puur rationeel gezien wel. Maar in de praktijk hebben mensen soms moeite met instappen. Ze denken dat de beurs gaat dalen, of ze zijn bang voor spijt achteraf. Of u spijt krijgt achteraf, is iets wat u voor uzelf moet nagaan. Hoe kijkt u terug op een eenmaal genomen beslissing? Het is een mogelijkheid om gespreid aan te kopen. Gespreid instappen kost gemiddeld genomen iets aan rendement. Daar staat tegenover dat de kans op een ongelukkige timing minder wordt. Dat werkt extra goed in onzekere tijden, als de beurs beweeglijk is. Dus juist als instappen moeilijk is. Omdat onzekerheid en beursdaling vaak samengaan, is instappen – al is het maar voor een deel – vaak wel verstandig. Als het door spreiding over twee of drie stappen voor u gemakkelijker wordt om te beginnen, is dat een goed advies.

BELEGGEN MET BESCHERMING
Zoals gezegd bevinden beurzen zich momenteel op een kantelpunt.
Door opties toe te voegen aan uw aandelen kunt u grote neerwaartse risico’s buiten de deur houden en toch een mooi rendement behalen. Daar is de Beschermd Beleggen Methodiek van MijnBeleggingscoach een prachtig hulpmiddel voor. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat portefeuilles ten allen tijde beschermd zijn tegen een mogelijke koersdaling terwijl er tegelijk kan worden geprofiteerd van een stijging van de beurzen. Ik ben één van de coaches van MijnBeleggingscoach.nl en kan u hierover maar ook over andere vormen van beleggen alles vertellen.

Wilt u weten wat voor u de beste manier is om te (beginnen met) beleggen? Neem contact met mij op.