Boer zoekt coach…

boer-zoekt-coach-3

Waterig zonnetje, fris windje en ik rijd in alle vroegte het boerenerf op. Stap uit de auto en kijk meteen tegen tien geiten in alle soorten, maten en kleuren, aan. Ze bekijken mij afwachtend en nieuwsgierig. Ik doe een paar stappen naar het hek, reik met mijn hand naar ze toe en klak met mijn tong, tegelijkertijd ze goedemorgen zeggend. Tien geitjes sprinten uit het niets enthousiast op mij af. Ze toveren met hun ontwapenende vrolijkheid en ongedwongenheid een grote glimlach op mijn gezicht. In de verte ontwaar ik de agrariër. Vanuit privacy overwegingen noem ik hem even boer Harms. “Goedemorgen!” roep ik. “Ik ben een half uur te vroeg!” Onderwijl naar boer Harms lopend word ik van top tot teen geobserveerd en geanalyseerd. Ik in mijn roze leren jasje en stoere zwarte laarzen (mijn groene rubberen kaplaarzen liggen ter voorbereiding in de auto) Ik zie hem denken; “Wat gaan we nu dan beleven? Wat is dit voor een hittepetit?”

TUTHOLA
Bij hem aangekomen steek ik enthousiast mijn hand naar hem toe om mijzelf voor te stellen. Hij doet zijn hand naar voren, met de palm naar boven en werpt er een verongelijkte blik op. Hij verontschuldigt zich voor de ietwat vuile werkhanden. Ik pak zijn hand stevig vast en geef hem een ferme handdruk. “Ik ben wel wat gewend hoor”, stel ik hem gerust. “Ik heb aardig wat landbouwmechanisatiebedrijven in mijn leven bezocht en tussen de landbouwwerktuigen gestaan of in werkplaatsen met monteurs tussen de machines met olie en smeer”. Ik zie dat zijn opgetrokken schouders naar beneden zakken, hij ontspant zich en ik voel dat het ijs gebroken is. Ik voel hem denken; gelukkig het is geen tuthola.

BELEGGINGSCOACH VOOR AGRARIËRS
U, als lezer, vraagt zich wellicht af, hoe kom ik hier zo terecht en wat kom ik doen? Vanuit mijn eigen bedrijf SB Consaletancy (nee, geen typefout) leer ik Gerhard Augustinus uit Wapenveld kennen. Eigenaar van Augustinus Beleggingscoaching. Beleggingscoach voor agrariërs. Wat zegt u? Beleggingscoach voor agrariërs?? Daar heb ik nog nooit van gehoord! Wel van ‘Boer zoekt vrouw’ maar nog nooit van ‘Boer zoekt beleggingscoach’. Dat is uniek in Nederland! Hier wil ik meer van weten en mijn aangeboren nieuwsgierigheid brengt mij een paar weken later op een vrijdagmorgen ergens op een boerenerf in het oosten van het land.Nadat we plaatsnemen aan de keukentafel begint mijn spervuur van vragen.
LEUKER DAN AARDAPPELS
Begin jaren ‘50 is zijn vader begonnen met een melkveebedrijf waarna in de 60-er jaren uitbreiding volgde met een pluimveetak voor consumptie-eieren die werden verkocht aan de groothandel. Begin jaren ‘80 nam boer Harms het bedrijf van zijn vader over. Door de veranderende dier- en milieuwetgeving is de pluimveetak in 2011 helaas beëindigd en omwille van gezondheidsredenen moest hij met het melkveebedrijf begin 2016 stoppen. Daarna begonnen met jongvee op fok. Drachtige pinken die geëxporteerd worden naar Rusland, Jordanië en meer landen in het Midden Oosten. Op mijn vraag hoe hij daar zo in terecht is gekomen, antwoordt hij; “Noodgedwongen erin gerold want dan heb je wat in het weiland lopen en het is leuker dan aardappels”. Na wat grond te hebben verkocht aan de gemeente stelde hij zichzelf de vraag; “wat moet je met het geld aan?” De rente op de spaarrekening is ook niet meer om over naar huis te schrijven. Toen kwam de keuze op beleggingen vanwege de financiële positie en risicospreiding.

FOSFAATRECHTEN
Ik luister met verbazing, “maar is er überhaupt wel behoefte aan een beleggingscoach voor agrariërs?!”, sputter ik tegen, ‘’want ik begrijp vanuit de nieuwsberichten dat agrariërs het juist niet makkelijk hebben?”“Ja zeker”, antwoordt boer Harms, “want met grond is er aardig kapitaal aanwezig. Denk aan de vele agrariërs in de akkerbouw en melkveesector van 55 jaar en ouder zonder opvolger. En in de melkveesector de komst van het fosfaatrechtenstelsel. Er wordt teveel mest geproduceerd en daar wordt met een quotum een maximum aan gesteld waarbij het aantal stuksvee op 2 juli 2015 als peildatum wordt gehanteerd. Dus als je meer koeien wilt melken dan de peildatum zulje rechten moeten aankopen. Dit zorgt er weer voor dat de agrariërs onderling het quotumrecht aan elkaar verkopen zodat de koper meer melkvee mag houden en de verkoper er financieel aardig beter van kan worden. Deze wet heeft ook weer een prijsopdrijvend effect op de landbouwgrond die al schaars is. De grondprijs van rond de €60.000,- per hectare die bij verkoop onder de landbouwvrijstelling valt, en dus belasting vrij, zorgt ervoor dat bij een aantal stoppende agrariërs nog wel een aardig zakcentje is.”
BOERENVERSTAND
“Maar had je wel verstand van beleggen?” vraag ik. “Nee maar met hulp van Gerhard die toen bij de bank werkte lukte dat prima. Hij doet alles; aan- en verkoopbeleid van aandelen, beleggingen en optiecontracten. Optiecontracten zijn een soort van verzekeringen. Bijvoorbeeld een aandeel Shell kost €25 op de beurs. Wil je zeker weten dat je over een jaar minimaal €24voor dit aandeel terugkrijgt dan kun je een optie, het recht om tot een bepaalde datum voor deze prijs te mogen verkopen, kopen.Je zult dan nooit veel verliezen maar je maakt wel een mooie winst bij stijging van de waarde van het aandeel en door dividend (rente)”.
Maar wat levert het nu eigenlijk op? Boer Harms: “Op de langere termijn, minimaal 5 jaar, levert het vrijwel zeker meer op in vergelijking met spaargeld.Gelukkig doet de beurs het momenteel goed en komen we weer in de winst maar tot voor kort stonden we nog op verlies omdat we vorig jaar zijn aangevangen met een hogere beurs. Vorig jaar waren we erbij ingeschoten maar laten we wel wezen, als je een huis koopt kan het over 5 jaar eveneens minder waard zijn dus daar loop je ook risico. Ondernemen is altijd risico. Geld bij de bank is ook risico. Je moet ervoor zorgen dat je dat geld niet op de korte termijn, denk aan 3 tot 5 jaar, nodig hebt. Het grootste risico heb je afgedekt met optiecontracten”. Maar wat adviseer je nu eigenlijk je mede-agrariërs?” vraag ik hem. Het advies is om niet zelf te beleggen want daar moet je meer kennis van en tijd voor hebben. Er zijn legio mogelijkheden, spreiding van risico en maatwerk per agrariër.
VERKEERDE ADRES
Op mijn vraag of Gerhard bevalt als beleggingscoach, antwoordt boer Harms volmondig ja. “Hij is goed in de materie thuis, ik ken hem al vanuit het bankwezen, hij komt zijn afspraken na en is niet opdringerig. Ik heb ooit wel eens een beleggingscoach uit het westen hier op bezoek gehad maar die dacht hier de boel te gaan regelen en dan ben je aan het verkeerde adres” vult hij met twinkelende ogen aan. “Zijn er nog meer dingen die je kwijt wilt?”, vraag ik tenslotte. “Zou het zo niet weten”, antwoordt boer Harms. “Mien geld nie”, vult hij nuchter aan, “maar daar heb ik met Gerhard alle vertrouwen in”.

Over Augustinus Beleggingscoaching
Na 15 jaar voor diverse banken te hebben gewerkt in combinatie met zijn fascinatie voor getallen en voorliefde voor beleggingen werd Augustinus Beleggingscoaching geboren. Gerhard vindt het enerzijds prachtig om nieuwe beleggers die alleen maar gespaard hebben, niet alleen agrariërs, het beleggen vanaf de basis te leren en uit te dagen hoe het zich eigen te maken. Anderzijds ook bestaande beleggers ondersteunen qua kennis en kunde om er meer uit te halen. Met een Beleggingscoach heb je, anders dan bij een bank, meer keuzevrijheid, grotere visie in mogelijkheden, vaker, persoonlijk contact en meer maatwerk op de persoon. De agrariërs passen hem goed want hij is nuchter, eerlijk en gaat eerst op de risico’s in, in plaats van alleen maar mooie verhalen te vertellen.www.augustinusbeleggingscoaching.nl
Tekst & Foto’s: Sandra Bonestroo