Lage rente en het belastingplan 2017: wat nu?

Het belastingplan 2017 leidt bij de hogere vermogens tot een fors hogere belasting op vermogen. Tegelijk is de spaarrente zeer laag. Experts verwachten de komende jaren geen (fors) oplopende rente.
Hoe hiermee om te gaan?
Stel, u heeft een aanzienlijk vermogen op de privé spaarrekening. Het zal u dan niet zijn ontgaan dat met sparen weinig rendement wordt behaald. Momenteel ontvangt u op een gemiddelde spaarrekening rond de 0,3%. Tot dit jaar diende u rekening te houden met een belastingdruk van 1,2% waarbij werd uitgegaan van een forfaitair rendement van 4% dat vervolgens werd belast tegen een tarief van 30%. Sparen was hiermee een verlieslatende exercitie.
Vanaf peildatum 1 januari 2017 zal het anders worden aangevlogen. Hierbij wordt het box 3 vermogen progressief belast:
Vermogen forfaitair rendement belastingtarief belastingdruk
0-25.000 vrijgesteld 30% 0%
25.000-100.000 2,91% 30% 0,87%
100.000-1.000.000 4,69% 30% 1,41%
1.000.000 en meer 5,5% 30% 1,55%

De achterliggende gedachte voor het hogere forfaitaire rendement bij een hoger vermogen is de veronderstelling dat bij hogere vermogens meer risico zal worden genomen, hetgeen leidt tot een hoger rendement. Het behoeft geen uitleg dat deze systematiek op veel kritiek stuit.

Wat nu te doen? Het is goed om eens te kijken naar onderstaande suggesties. Wat zou passen is uiteindelijk afhankelijk van uw persoonlijke en financiële situatie.

• Hogere spaarrente
U kunt natuurlijk op zoek naar de aanbieder met de hoogste spaarrente. Dit zal naar verwachting misschien enkele tienden meer opleveren. Dat is mooi meegenomen, maar zal momenteel weinig zoden aan de dijk zetten. Wees hierbij vooral scherp op eventuele opnamekosten en -beperkingen en of de partij onder het depositogarantiestelsel valt. Bedenk ook dat de keuze voor een onbekende buitenlandse partij die u iets meer rente beloofd ook extra risico met zich meebrengt. Staat die extra rente wel in verhouding tot het extra risico? Meer risico strookt waarschijnlijk niet met uw keuze voor sparen in plaats van meer risicovolle beleggingen.

• Fiscaal vriendelijk sparen
Om investeringen in milieuvriendelijke projecten te stimuleren, geeft de overheid een belastingvoordeel op groene beleggingen en spaarproducten. Er geldt voor ‘groene’ beleggingen een extra vrijstelling van €57.213 (2016) bovenop de bestaande vrijstelling in box 3. Partners kunnen de vrijstelling overdragen, waardoor voor hen een dubbele vrijstelling geldt. Daarnaast geldt een extra heffingskorting (korting op uw belasting) voor groen beleggen van 0,7% over de benutte vrijstelling in box 3. Op deze wijze is er sprake van een besparing ter grootte van de vermogensrendementsheffing en de extra heffingskorting, ofwel rond de 2%. Gezien de progressie van de vermogensrendementsheffing in 2017 (hoe meer vermogen, hoe hoger de belastingdruk) zal het voordeel toenemen naarmate het vermogen toeneemt. Gerekend in absolute euro’s zal ook dit voordeel beperkt zijn tot maximaal ca. € 2.500,=. Een aardig voordeel, maar bij grote vermogens natuurlijk wel marginaal.

• Aflossen eigen woningschuld in box 1, of het kopen van een duurdere eigen woning met eigen spaargeld.
Als u een lage rente op spaarrekeningen ontvangt, kan gedeeltelijke of gehele aflossing van de hypotheekschuld voordelig zijn. De eigen woning en de bijbehorende schuld behoren toe aan box 1. Door af te lossen met spaargeld tellen deze gelden niet mee voor de grondslag voor de heffing in box 3. Of aflossen daadwerkelijk zinvol is hangt tevens af van uw hypotheekrente, WOZ waarde van de woning en het percentage waartegen de rente in box 1 wordt afgetrokken. Houdt ook rekening met een eventueel te betalen boeterente. Daarnaast betekent aflossen van de eigen woningschuld dat over dat deel de renteaftrek niet meer herleefd; eenmaal afgelost blijft afgelost is de fiscale hoofregel. Tevens beperkt aflossing van de eigen woningschuld de flexibiliteit van uw vermogenspositie. Een goede berekening en afweging zijn dan ook gewenst alvorens tot aflossing over te gaan.
Bij de koop van een duurdere eigen woning kan ook eigen spaargeld worden ingezet, zodat deze buiten de grondslag van box 3 vallen.

• Schenken
Gezien het progressieve karakter van de box 3 heffing (hoe meer vermogen, hoe hoger de belastingdruk) lijkt het (belastingvrij) schenken van vermogen eveneens een manier om de grondslag te verlagen, maar óók de totale belastingdruk op het totale vermogen te nivelleren. Het vermogen wordt immers verdeeld over meerdere personen. Schenken krijgt hiermee naast het besparen van erfbelasting een nieuwe dimensie

• Het risico verhogen door beleggen
U kunt de spaargelden risicovoller aanwenden door te gaan beleggen. In het verlengde van sparen leveren obligaties bijvoorbeeld een stabiele kasstroom op. Bij de meeste obligaties is sprake van een vaste uitkering en vaste einddatum. Bij het analyseren van obligaties speelt de kredietwaardigheid een belangrijke rol. Beleggen in obligaties is vanwege de spreiding en kosten zeker het overwegen waard voor de wat grotere vermogens. Het is momenteel echter best lastig om aantrekkelijke obligaties te selecteren.. We zien dat de rente in de Verenigde Staten aantrekt, mede door het beleid van de Fed, het stelsel van Amerikaanse centrale banken. Hoewel de economische situatie in Europa heel anders is dan die in de Verenigde Staten, zien we toch dat de rente hier de laatste weken ook aan het stijgen is hetgeen niet goed is voor de koersen van obligaties.
Daarnaast is het mogelijk om in aandelen te gaan beleggen. Naast een mogelijk hoger rendement brengt dit ook een hoger risico met zich mee. Het klakkeloos verhogen van het risico met simpelweg als doel het nastreven van een hoger rendement, zou nog weleens kunnen zorgen voor de spreekwoordelijke ‘deksel op de neus’. De laatste jaren is het goed gegaan, maar de crisis van 2008 is nog niet zo lang geleden. Beleggen gaat nu eenmaal gepaard met een grillig rendementsverloop. Dit betekent de kans op een hoog rendement, maar ook verlies. Om grote verliezen te voorkomen kan het verstandig zijn om uw beleggingen te beschermen. Bij uw aandelen bouwt u een positie met opties op. Omdat u nu eenmaal nooit zeker weet wat er met aandelenkoersen gaat gebeuren. En laat u zich daarbij helpen door bewezen strategieën, dan kan zo’n positie vaak met gesloten portemonnee worden opgebouwd, of met een beperkte bijstorting. Maar dan hebt u zich wel verzekerd tegen brand- en stormschade op de beurzen. Niet tegen beperkte schade, want enig neerwaarts risico houdt u, maar wel tegen koersdalingen van 10% of meer. De Beschermd Beleggen Methodiek van MijnBeleggingscoach.nl is zo’n strategie waarmee u zichzelf kunt beschermen. Dat is gewoon een erg verstandige manier om met uw beleggingen om te gaan en ik kan u erbij helpen. Ik ben één van de coaches van MijnBeleggingscoach.nl. Neem contact met mij op als u er meer over wilt weten.

Om niet geconfronteerd te worden met al te grote neerwaartse risico’s zeggen we ook altijd dat het verstandig is om een goede spreiding aan te brengen over verschillende beleggingscategorieën. Dus niet al uw geld alleen in aandelen beleggen.
Tot slot
Sparen is momenteel een verliesgevende exercitie, maar met behulp van een passende vermogenstructurering kunnen wel (soms zelfs aanzienlijke) voordelen worden gerealiseerd.
Bovendien is het goed om u te realiseren dat spaargeld als beleggingscategorie als onderdeel van uw mix aan beleggingen ook een eigen en waardevolle functie heeft. Deze functie raakt door huidige actuele rente en de fiscale behandeling hiervan logischerwijs vaak ondergesneeuwd. Spaargeld geeft u flexibiliteit, omdat u er snel over kunt beschikken. Het dempt uw overall risicoprofiel door het hele beperkte koersrisico en omdat het u de ruimte geeft op enig moment in andere beleggingscategorieën met een lange horizon te beleggen. Een laag en actueel zelfs vaak negatief netto rendement op spaargelden is hierdoor voor u misschien een acceptabele prijs en de beste keuze.
Voor meer informatie:
Gerhard Augustinus 06-37564767